Photo paintworks

Photo paintworks

How relative is reality?
In these works, the realistic images of photographs become enmeshed with painting and other techniques.
The captured and unmoving reality is thereby changed, questioned, and placed into a different perspective.

Oil or acrylic on photograph

NL

Hoe relatief is realiteit?
Bij deze werken wordt ingegrepen op de realistische weergave van de foto met verf of een andere techniek. Hierdoor wordt de vastgelegde en verstilde realiteit veranderd, ter discussie gesteld en gerelativeerd.

Olie- of acrylverf op foto